Ex libris

Kiállítások, előadások, egyebek

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak...” (Lénárt Attila grafikai kiállítása), 2023. május 19., Isaszegi Művelődési Ház (a kiállítás megnyitása), https://www.youtube.com/watch?v=RuMm7Ngm3BM

Bodri Ferenc Pilinszky-díjas grafikus- és festőművész posztumusz kiállítása 80. születésnapja alkalmából, 2023. február 22., Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét (a kiállítás megnyitása)

Unkarilaisia exlibriksiä Tampereen yliopistolla / Magyar ex librisek a Tampere Egyetemen, 2023. február 14. – március 2., Tampere, Finnország (kiállítás a Tampere Egyetem főépületében az Ex libris és képkultúra c. könyvem anyagából általam készített tablókból), https://oszk.hu/hirek/magyar-ex-libris-kiallitas-finnorszagi-tampereben

Az ex librisek reprezentációja. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításai 1961–1970 között, előadás a Kultúra, tudomány, innováció – 220 éve a nemzet szolgálatában c. tudományos konferencián, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2022. november 28. https://www.oszk.hu/rendezvenyek/kultura-tudomany-innovacio-220-eve-nemzet-szolgalataban

Kultúrtörténet a kisgrafikákon. A modern magyar és finn ex librisek sokszínű képi világa / Kulttuurihistoriaa pienoisgrafiikassa. Unkarin ja Suomen modernien exlibristen värikäs kuvasto, 2022. október 6. – november 25., Liszt Intézet – Helsinki Magyar Kulturális Központ, U galéria, Finnország (magyar–finn ex libris kiállítás kurátorsága és megnyitószövege), https://culture.hu/hu/helsinki/esemenyek/kulturtortenet-a-kisgrafikakon-a-modern-magyar-es-finn-ex-librisek-sokszinu-kepi-vilaga

Bányászat a kisgrafikában, 2022. szeptember 23., Reimann Bányászattörténeti Miniverzum, Dorog (kiállításmegnyitó a Magyarországi Bányászati Múzeumok és Kiállítóhelyek III. Konferenciája keretében), http://www.oszk.hu/hirek/banyaszat-kisgrafikaban. Videós beszámoló a konferenciáról és a kiállításmegnyitóról (2.05 perctől), 2022. október 1., https://www.facebook.com/watch/?v=437882338329447

A IV. Hatvani Kisgrafikai Biennálé megnyitója, 2022. május 14., Hatvani Galéria, Hatvan. (A megnyitó szövege az Országos Széchényi Könyvtár blogján is olvasható: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/05/19/kisgrafikai_seregszemle_a_hatvani_galeriaban)

Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken, 2020. szeptember 26., előadás az Erósz, a szerelem szemiotikája (Semiotica Agriensis, 19.) című online konferencián, http://www.szemiotika.hu/2020/08/28/erosz-a-szerelem-szemiotikaja-konferenciaprogram/"

Metszetek – illusztrációk – álmok (Palásti Erzsébet kiállítása), 2020. szeptember 11., Csipkeház és Csipkemúzeum, Kiskunhalas

Kékesi László (1919–1993) grafikusművész centenáriumi kiállítása, 2019. október 24., Simontornyai Vármúzeum http://simontornyaivar.hu/esemeny/kekesi-laszlo-grafikusmuvesz-kiallitasmegnyito/

2019. október 4. A Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. kötet bemutatója, Ajka Városi Múzeum és Fotógaléria, Ajka (az Országos Könyvtári Napok keretében)
- Program és meghívó: http://www.vkajka.hu/varosi-konyvtar/orszagos-konyvtari-napok-2019
- Beszámoló az eseményről az MTI honlapján: http://onkormanyzat.mti.hu/hir/47681/orszagszerte_jegyzik_az_ajkai_kisgrafika_gyujtoket
- Beszámoló a VEOL Veszprém megyei hírportálon: https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/3111867-3111867/?fbclid=IwAR2tvTSch1YjbSK6N11seOHH7FX7JpzX5rvB4W6A0x6r0pX5YerI7z5yJRs
- Beszámoló az Ajkai Szó online kiadásában: http://ajkaiszo.hu/orszagszerte-jegyzik-az-ajkai-kisgrafika-gyujtoket/?fbclid=IwAR00NbNaAN4Nr7MmOrgp_qzWv-0WTZRpZCqLP2EKoRY-10f1_mLo5ORTuyQ

2019. szeptember 12. a Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) és az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (2016) c. kötetek bemutatója, Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek Fiókkönyvtára (Matits Ferenc művészettörténész közreműködésével) http://www.meliusz.hu/web/guest/esemeny1/-/content/vasne-dr-toth-kornelia-multunk-neves-ex-libris-gyujtoi-3218886

2019. június 21. Múltunk neves ex libris gyűjtői – könyvbemutató, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület szegedi csoportja, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged (az ünnepi könyvhét szegedi rendezvényei keretében)
http://konyvhetszeged.sk-szeged.hu/2019/05/21/multunk-neves-ex-libris-gyujtoi/
http://www.sk-szeged.hu/rendezveny/-/content/multunk-neves-ex-libris-gyujtoi-%E2%80%93-konyvbemutato-1078950
http://konyvhetszeged.sk-szeged.hu/

2019. május 8. Nagy László Lázár ceglédi grafikusművész emléktáblájának avatóbeszéde, Cegléd, Pantheon a Városháza udvarán
http://www.oszk.hu/hirek/emlektabla-avatas-cegleden
http://ctv.hu/ctv-hirado-2019-majus-9-csutortok/

Könyvbemutató – Múltunk neves ex libris gyűjtői, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Pest-Budai Árverezőház, Budapest, 2019. április 27. (A „KBK 60” keretében)

2018. október 11. "Don Ouijote Cegléden" c. kiállítás Nagy László Lázár grafikáiból - a kiállítás megnyitójának keretében a Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. kötet bemutatója (Cegléd, Kossuth Művelődési Központ, Ceglédi Galéria)

Részlet a Ceglédi Városi Televízió 2018. 10. 12-i Híradójából:

Az előadás olvasható szövege: http://ctv.hu/don-quijote-cegleden/

2018. október 4. A modern ex libris születése és felvirágzása, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár (előadás az Országos Könyvtári Napok keretében)

2018. október 3. Vasné dr. Tóth Kornélia: Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv bemutatója (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár), a Ceglédi Városi Televízió beszámolója:

2018. szeptember 29. Kódfejtés - ex librisekbe zárt üzenetek, Előadás „A titok szemiotikája” c. tudományos konferencián (Eger, a vár egyik előadóterme)

2018. augusztus 28–szeptember 2.: XXXVII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus, Prága (Csehország)

2018. június 9. ünnepi könyvhét, a Nagy László Lázár kisgrafikai világa (Országos Széchényi Könyvtár, 2018., 160 p.)c. kötet dedikálása a budapesti Vörösmarty téren, http://www.unnepikonyvhet.hu/dedikalasok

2017. november 23. Nemzeti panteon – a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK

2017. november 20. Ex libris KBK - kiállításmegnyitó a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, Budapest

2017. november 15. - The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context címmel előadást tartottam az Ex libris: mark of ownership – piece of art (Ex libris: tulajdonjegy – műalkotás) c. tudományos konferencián, a Krakkói Pedagógiai Egyetemen (Lengyelország)

Az előadás alapján írt angol nyelvű tanulmány bekerült a 2018-ban megjelenő lengyel és angol nyelvű tanulmánykötetbe: Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice (red. Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018., 57–71. p.).


http://www.wydawnictwoup.pl/724/Ekslibris---znak-wlasnosciowy--dzielo-sztuki-Studia-i-szkice.html?fbclid=IwAR0oD9h6ZH4CBth5lk2rz02Sj-p4uBlAJnOYujzoDEhy6FJt1cozOJ3R9TI

A konferenciáról beszámol a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. decemberi száma, melyben az előadás magyar nyelvű változata is olvasható.
href=http://epa.oszk.hu/01300/01367/00297/pdf/EPA01367_3K_2017_12_012-019.pdf

2017. november 13. A magyar nyelv napján díjat vehettem át a Pesti Vigadóban a Hobbinyelvek c. anyanyelvi pályázatra beadott Műgyűjtés és ex libris. Az ex libris gyűjtés szokásrendszere, bemutatása c. munkámért. A tanulmány bekerülhetett a Hobbinyelvek, Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái c. kötetbe (szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2017.)

2017. október 4. - Arany 200. Arany János és költőtársai ex libriseken, előadás a Kisgrafika Barátok Körében, Ferencvárosi Művelődési Központ (Budapest, Haller u. 27.)

2017. szeptember 5. - Kép-írás. Ürmös Péter válogatott illusztrációi. Kiállításmegnyitó a H13 Diák- és Vállakozásfejlesztési Központban (Budapest, Horánszky u. 13.) http://jozsefvaros.hu/hir/5015/urmos-peter-kisgrafikai-a-h13-galeriajaban
Placeholder image

2017. június 24. - A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken - előadás az Arany-esszékonferencián a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalmon. Az előadás szövege: E-NyéK (Nyelvünk és Kultúránk), 2017. június 16., http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:a-nagy-triasz-aranypetfitompa-ex-libriseken&catid=41:nyek-cikkek&Itemid=68

2017. június 23. - Könyvbemutató: Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely

2017. május 5. - Kiállításmegnyitó, Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, gödi József Attila Művelődési Ház

2017. április 8. - Könyvbemutató és kiállítás: Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Pest-Budai Árverezőház

2017. február 1. - Egy vers ihlette ex libris, vetítettképes előadás a KBK rendezvényén, Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27.

2017. január 19. - Jegyes könyvek, jeles olvasók c. ex libris kiállítás megnyitása a magyar kultúra napja alkalmából a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A megnyitó szövege ITT.

2016. november 25. - Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers ex librisen, Tudományos Ülésszak, OSZK. Az előadás rezüméje ITT olvasható.

2016. november 13-án a magyar nyelv napja ünnepi gáláján a Nyelvi esszék pályázat díjazottjaként vehettem részt a Vigadóban. A pályázat egyik nyerteseként Szöveg és kép diszkurzivitása az ex libriseken c. munkámmal bekerültem az ünnepre kiadott Nyelvi esszék kötetbe.

Vigadó díjátadás_2016.11.13._02Vigadó díjátadás_2016.11.13._01

2016. novemberében felvételt nyertem az Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjai közé, a II. Filozófia és Történelemtudományok osztályába. Szakterületem: 20-21. századi művelődéstörténet, exlibrisológia, modern ex librisek, helytörténet.
Adatlapom: ITT
Publikációs listám a Magyar Tudományos Művek Tárában: ITT

2016. június 29. Brittich Erzsébet linóleummetszet kiállítása (kisgrafikák, ex librisek) - kiállításmegnyitó. Helyszín: a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség imaháza
Vasné Tóth K.-2016.06.29. Brittich_kiallitasmegnyito_5443_k

2016. február 24. - Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (Könyvbemutató és kiállítás, OSZK, 7. emelet).

2015. június 6. ünnepi könyvhét, A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360 p.)c. kötet dedikálása a budapesti Vörösmarty téren.

2015. november 26. - Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK 

2014. december 16. Exlibrisológia - Az ex libris 20. századi tudós művelői és a Nemzeti Könyvtár. Előadás a Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empirikus megközelítések c. tudományos konferencián, a szervezők az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és az ELTE TÁTK OITK. (Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. VIII., Dankó u. 11. 

A dániai Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling digitális gyűjteményében nevemre szóló ex librisek találhatók a következő elérhetőségeken: http://art-exlibris.net/person/10210, http://art-exlibris.net/person/10859

2014. május 6. Előadás Nemzetközi Ex libris Kongresszus Szent György jegyében (2014) címmel a Kisgrafika Barátok Körében (Helyszín: Józsefvárosi Galéria, Budapest, József krt. 70.) 

2014. április 22-26. részt vettem a FISAE XXXV. Nemzetközi Ex libris Kongresszuson Spanyolországban

2014. február 12. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása
A kiállítás megnyitása a H13-ban

2013. október 2. Galambos Ferenc, a szakíró és ex libris gyűjtő. Vetítettképes előadásom a H13-ban, a KBK összejövetelén

A Nap színt ad a virágnak, a Művészet az Életnek. Az Ex libris KBK a H13-ban, a Kisgrafika Barátok Köre kiállításán tartott megnyitóm szövege megjelent a Kisgrafika 2013/2. számában (2-3.)

Ex libris KBK a H13-ban, a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása, 2013. május 3. Kiállításmegnyitót tartottam a Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban (Budapest)

Oriol M. Diví, avagy a katalán ex libris fénykora. Recenzióm jelent meg a Kisgrafika 2013/1. számában (13-14. oldal)

Ex libris KBK, a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása. Az általam tartott kiállításmegnyitó szövege megjelent a Kisgrafika 2013/1. számában (5-8. oldal)

Ex libris KBK. A Kisgrafika Barátok Köre kiállítása, 2013. február 6. szerda, du. 5 óra. Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bp. VIII., Szabó E. tér 1.
A kiállításmegnyitó beszédet én tartottam.

2013. január 2. Bemutatjuk, bemutatkozik Tavaszy Noémi grafikusművész

Előadásom a Kisgrafika Barátok Körében Tavaszy Noémi grafikusművész 85. születésnapja alkalmából, és a Kisgrafika folyóirat (2012/4. szám) mellékleteként megjelentetett kisgrafikai alkotásjegyzéke kapcsán (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Bp., Horánszky u. 13.)
Tavaszy_Noemi_alkotasjegyzek

Megemlékezés Király Zoltánról és Szászné Maráról a KBK 2012. november 7-ei programján a Litea Könyvesboltban. Király Zoltán több versét (Angyal kürtje c. kötetből) és műfordítását szavaltam.

A finnországi ex libris kongresszus a résztvevők szemével, 2012. október 3., (Kisgrafika Barátok Köre, Kesztyűgyári Közösségi Ház, vetített képes előadást tartottam - Antalné Tari Zsuzsával közösen)

Grafikai mozaikok - Kőhegyi Gyula ex libris és kisgrafika kiállítása, 2012. szeptember 14., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára. A kiállításmegnyitó beszédet én tartottam:

A megnyitóról szól Kirándultak Kőhegyi karcai címmel Oszvald György írása a www.10kerkult.hu-n

2012. augusztus 13-18. között részt vettem a XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszuson a finnországi Naantaliban.
A kongresszus programja

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály című OSZK-beli kiállítás kurátoraként a tárlat megnyitása (2012. április 4.), Meghívó az OSZK honlapján (képre kattintva):

A kiállítás oldala az OSZK honlapján (képre kattintva):
Cs1
(Karasz Lajos fotói)

II. Rákóczi Ferenc és kortársai, várak, csatahelyszínek ex libriseken, kisgrafikákon (előadás a Kisgrafika Barátok Köre 2012. március 7-i rendezvényén)

2011 májusában beválasztottak a Kisgrafika Barátok Köre Intézőbizottságába, novemberben felvételt nyertem a Kisgrafika folyóirat szerkesztőbizottságába.

Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából

2011. április 1., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára

A kiállításmegnyitó szövege a képre kattintva olvasható:

Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon, Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula és Ürmös Péter közös kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában (2011. febr. 11.), melynek megnyitó beszédét én tartottam.

A Promontor TV kiállításról készített összefoglalója megtekinthető itt: promontortv

Ex libris és hungarikakutatás címmel tartottam előadást az Országos Széchényi Könyvtár 2011. januári tudományos ülésszakán.
Az előadás hanganyaga és a Népszabadságban erről megjelent Radnóti Moszkvában c. cikk itt található:
http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/02/15/jelentos_hungarica_ex_libris_anyag_moszkvaban
Az előadás vetített képeit és hanganyagát az alábbi képre kattintva érheti el:

XXXIII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus
2010-ben rendezték meg Isztambulban a XXXIII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszust, melyen magam is részt vehettem.
A képre kattintva erről láthat összefoglalót:

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka
Az Országos Széchényi Könyvár Plakát- és Kisnyomtatványtára előtti térben volt látható 2009. január 16. - május 16. között a Diskay Lenke hagyatékából rendezett ex libris kiállítás, melynek virtuális változata megtekinthető az OSZK honlapján:
http://www.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/Ex_libris_virtualis_kiallitas/Diskay_kezdolap.htm

Diskay