Vasné Tóth Kornélia
2018-02-18 9:43
 

Aktuális / Current

Bemutatkozás / Introduction

Kapcsolat / Contact

Megjelent munkáim / Published works

Publikációk, közéleti szereplések / Publications and public appearances

Publikációs lista / List of Publications

Rólam írták / About me

Ex libris / Bookplate

Helytörténeti barangolás / Local history

Tesztek / Tests

Főoldal / Main page

Linkajánló / Links

 


 
 

Vasné Tóth Kornélia

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK, KÖZÉLETI SZEREPLÉSEK

     

KÖNYVEK:

A sárbogárdi diáknyelv szótára, Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46., kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1990

Magyar diákszótár, Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 62., kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1994

Tudáspróba (Irodalom I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, 2003.

Tudáspróba (Történelem I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, 2004.

Szent Iván-éj hazánkban és külföldön; Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Könyvtári Információs Füzetek; kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007.

Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010.

Érdi időutazás, Várostörténeti munkafüzet, társszerző: Kovács Sándor, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010.

Csiby Mihály kisgrafikai életműve ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.

A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (katalógus), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2014. 

A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928), Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd, 2014.

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360. p. (Nemzeti Téka sor.) 

Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016., 352 p. (Szerkesztette, a képeket válogatta és készítette, a szövegeket írta: Vasné Tóth Kornélia) 

Ürmös Péter kisgrafikai világa, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2016. 

Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, 2018. (kiállítási katalógus). A bevezető szövege: http://www.oszk.hu/kiallitasok/jottanyit-se-48-bol.

 

TANULMÁNYOK:

Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei, Magyar Grafika, 2011. február, LV/1., 75-78.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. szám, 4-7.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. szám, 4-6.

Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 20. évfolyam, 8. szám, 2011. augusztus, 45-61. http://ki.oszk.hu/3k/2012/02/az-ex-librisek-muvelodestorteneti-jelentosege-szerepvaltozasa-a-possessorok-vonatkozasaban/

A modern ex libris a vizuális kultúra korában - egy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete, Magyar Könyvszemle, 2011/3. szám, 359-377.

Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313.

Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása (történeti áttekintés), I. rész, Kisgrafika, 2011/4. szám, 3-5.

Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában, In. Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet, Szerk. Balázs Géza-Veszelszki Ágnes, Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 2012., 221-226.

Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása, II. rész, Kisgrafika, 2012/1. szám, 3-5.

A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. szám, 93-112.

A Rákóczi-szabadságharc kora ex libriseken, alkalmi grafikákon, Kisgrafika 2012/2. szám, 6-8.

Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. szám, 45-48.

A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Gondolat Kiadó, 2013., 242-251.

Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban - Arady Kálmán, Kisgrafika 2014/1. sz., 6. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban, Kisgrafika 2014/2. sz., 11-12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf  

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Lippóczy Miklós, Kisgrafika 2014/3. sz., 9-10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-3.pdf

A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken, I. rész, Kisgrafika, 2014/3. szám, 4-7. 

A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken II. rész, Kisgrafika, 2014/4. szám, 2-5. 

Kereskényi Gyula, Érd helytörténész plébánosa, In. Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet Százhalom Hagyományőrzők Köre, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77. 

Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, I. rész, Kisgrafika, 2015/3., 2-4.

Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, II. rész, Kisgrafika, 2015/4., 4-7. 

Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovács József, Kisgrafika 2015/1., 9. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Erdélyi István, Kisgrafika, 2015/2., 7-8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-2.pdf 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szíj Rezső, Kisgrafika 2015/3., 8-9. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Bélley Pál = Kisgrafika, 2015/4., 11-13.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

Kereskényi Gyula, a helytörténész plébános, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2010., 67–71. (Megjelenés: 2016) 

A Szent Iván-éj eredete, az ünnep hagyományozódása az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2010., 89–91. (Megjelenés: 2016) 

Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, In. Hatalmi diskurzusok, A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2016., Bibliotheca Scientiae et Artis 8., 105–118. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Illyés Sándor László, Kisgrafika, 2016/1., 5. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szigeti István, Kisgrafika, 2016/2., 7–8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-2.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Katona Gábor, Kisgrafika, 2016/3. sz., 6-7. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Jelencsik Sándor, In. Kisgrafika, 2016/4. sz., 7–8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf

A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége, Honismeret 2016/4. szám, 69-73. 

Egy vers ihlette ex libris, Kisgrafika, 2017/1. sz., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Tompos Ernő (1907–1989), Kisgrafika, 2017/1. sz., 5-8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Egy vers ihlette ex libris, Néző Pont, 2017. június / nyár, 252-257.

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Pinterits Tibor (1897–1942), Kisgrafika 2017/3., 9-10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ebergényi Tibor (1912–1987), Lux Gyula (1884–1957), Kisgrafika 2017/4., 6-7. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-4.pdf

„Arany 200”. Arany János és művei ex libriseken, Kisgrafika 2017/4., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-4.pdf

Műgyűjtés és ex libris. Az ex libris gyűjtés szokásrendszere, bemutatása, In. Hobbinyelvek, Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái, szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2017., 135–157. 

Képbe karcolt költészet. Egy Kosztolányi-vers ex librisen, In. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, BSCA 9., sorozatszerk.: Boka László, szerk.: Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, 185–200. 

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (A 2017. november 15-én Krakkóban elhangzott angol nyelvű előadás magyar szövege), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 14–19. 

 

RECENZIÓ:

Margócsy István: „Égi és földi virágzás tükre” - recenzió, Duna-part c. Irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat, 2007/4. szám. 91-93.

Hit és művészet meseszép világa. Csiby Mihály ars poeticája „A látható láthatatlan” c. könyve kapcsán, Kisgrafika, 2010/1. szám, 7.

AEM UNA STORIA PER IMMAGINI (Gli ex libris narrano 100 anni di storia) c. olasz katalógus kapcsán, Kisgrafika, 2011/2. szám, 14.

Oriol M. Diví, avagy a katalán ex libris fénykora, Kisgrafika 2013/1. sz., 13-14.

Nutidens exlibriskunstnere / Kortárs ex libris készítők. A Frederikshavn Kunstmuseum kiadványsorozata, Kisgrafika 2013/4. sz., 13-14.

Istenek, sírok, fáraók. Az ókori Egyiptom ex libriseken, Kisgrafika, 2014/3. sz., 14.  

Japán ex libris kiállítás a belga Exlibriscentrumban, A 2014-es kiállítás katalógusa kapcsán, Kisgrafika, 2015/3., 14.

László Lázár Nagy & Don Quijote, Kisgrafika, 2015/4., 13. 

Dr. Mayer József emlékezete = Kisgrafika 2016/1., 11.  

Nemzetközi ex libris kiállítás a belga Ex libris Centrumban (A kiállítás 2015-ös katalógusa kapcsán), Kisgrafika 2016/1., 11-12.

Het ex libris in de belle époque, Kisgrafika 2016/3. sz.,13.  

Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/06., 44-49. 

Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur. A nemzetközi ex libris irodalom esszenciája, Kisgrafika 2017/4. sz., 13-14. 

 

LEKTORÁLÁS:

Dr. Kerékgyártó Imréné: A kastély árnyékában (Érdi portrék a múlt századból), Érd 2006.

Lenkey István: A Kisgrafika 1937-1944 repertóriuma c. műve, Mohács, 2015.  

 

SZAKIRÁNYÚ CIKKEK, ÍRÁSOK:

2007.

Batthyány Lajos élete (városi vetélkedő Érden a Batthyány Lajos Emlékév alkalmából) – I. forduló, Érdi Újság, XVII. évf. 04. szám, 2007. február 15., 16.

Batthyány és az 1848/49-es szabadságharc – II. forduló, Érdi Újság, XVII. évf. 05. szám, 2007. március 1., 16.

Könyvajánló: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár szépirodalmi újdonságai, Érdi Lap, V. évf. 14. sz., 2007. július 12., 7.

Könyvajánló: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár szépirodalmi újdonságai, Érdi Lap, V. évf. 15. sz., 2007. július 26., 7.

Könyvajánló: Osztovits Levente „Szóló” című művéről, Érdi Lap, V. évf. 16. sz., 2007. aug. 9., 7.

Batthyány-vetélkedő. A legtöbb fejtörést a zugprókátor és a tetoválás okozta, Érdi Újság, XVII. évf. 09. sz., 2007. ápr. 26., 8.

Helytörténeti pályázat 2007., Érdi Lap, V. évf. 19. sz., 2007. okt. 4., 4.

Díszpolgár kötete, Helyi Téma, 2007. okt. 31., 5.

 

2008.

Internetes nyelv, Érdi Lap, VI. évf. 7. sz., 2008. ápr. 10., 5.

Három fordulós Mátyás-vetélkedő Érden (2008. január 24-március 26.): 1. forduló: Történelem; 2. forduló: Művészet, irodalom; 3. forduló: Corvinák, www.csukalib.hu , www.erdcenter.hu

„Mátyás-vetélkedő a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban” - összegző cikk, www.erdcenter.hu, 2008. április 1.

 

2009.

Az ex libris kortárs művészei; Nemzetközi ex libris kiállítás Debrecenben, Kisgrafika c. folyóirat, 2009/3. szám, 2., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2009-3.pdf

Kazinczy kvíz. In: A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009, 138-140.

 

2010.

Kérdések és válaszok, www. manyszi.hu, Édes Anyanyelvünk, 2010. jún. XXXII. évf. 3. sz., 13.

Egy grafikus pályaképe: Németh Nándor, Kisgrafika, 2010/2. szám, 4-6.

Kultúrák közti párbeszéd, avagy hungarika ex librisek a moszkvai Rudomino Könyvtárban, Kisgrafika, 2010/3. szám, 6-8.

Miért szép, ami művészi?, Kisgrafika, 2010/4. szám, 6-7.

Kérdések és válaszok, www. manyszi.hu, Édes Anyanyelvünk, 2010. dec. XXXII. évf. 5. sz., 13.

 

2011.

Irodalmi kalandozások az ex libris világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából c. kiállítás megnyitójának szövege, Kisgrafika 2011/2. sz., 9-10.

In memoriam Kereskényi Gyula (1835–1911), Érdi Lap, IX. évf. 15. szám, 2011. augusztus 11., 7.

Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon, Kőhegyi Gyula - Sajtos Gyula - Ürmös Péter közös kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában, Duna-part, 2011/2-3, 143-146.

Miről vallanak az ex librisek?, In. Életgyümölcsök 2011. Novum pro Antológia, Novum Publishing Kft. 2011., 421-426.

Ex librisek határok nélkül (Die Buchzeichen ohne Grenzen), In. Novum scripture, Wolfgang Bader (Hrsg). Novum pro Kiadó, 2011., 229-235.

 

2012.

A harcunkat megharcoltuk. A Rákóczi-szabadságharc emlékezete, Mercurius 2011, Országos Széchényi Könyvtár, 27-29.

A kisgrafika nagymetere, Csiby Mihály c. kiállítás az OSZK honlapján, részlet a kiállításmegnyitó szövegéből, http://www.oszk.hu/kiallitasok/kisgrafika-nagymestere-csiby-mihaly

A kisgrafika nagymetere, Csiby Mihály c. kiállítás, a megnyitó teljes szövege., Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012/8. szám, 48-51.; Kisgrafika 2012/3. szám, 3-5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-3.pdf

A XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2012) egy résztvevő szemével, Kisgrafika 2012/3. szám, 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-3.pdf

Az ex libriseket, kisgrafikákat alkotó Tavaszy Noémi (születésnapi megemlékezés), Kisgrafika 2012/4. sz., 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-4.pdf

Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke, Kisgrafika 2012/4. számának melléklete, 1-8. http://kisgrafika.hu/ujsag/tavaszy-noemi-alkotasjegyzeke.pdf

Grafikai mozaikok (Vasné Tóth Kornélia kiállításmegnyitó szövege Kőhegyi Gyula: Grafikai mozaikok c. kiállításán, 2012. 09. 14, FSZEK Békásmegyeri Könyvtára), Kisgrafika 2012/4. sz., 3-5. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-4.pdf

 

2013.

Ex libris KBK, a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása - a kiállításmegnyitó szövege, Kisgrafika 2013/1. sz., 5-8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-1.pdf

Kérdések és válaszok, Édes Anyanyelvünk, 2013/1. sz., 15. www.manyszi.hu

Kérdések és válaszok, Édes Anyanyelvünk, 2013/3. sz., 18. www.manyszi.hu

A Nap színt ad a virágnak, a Művészet az Életnek Kisgrafika 2013/2. sz., 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-2.pdf.

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1903-2003), Kisgrafika 2013/2. sz., 7-8. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-2.pdf

Rácz Mária Ibolya ex libris gyűjtő, a szegedi KBK titkára (születésnapi köszöntő), Kisgrafika 2013/3. sz., 2-4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-3.pdf

Költőtársak ex libriseken, Bakacsi Lajos két új portrégrafikája, Kisgrafika, 2013/3. sz., 4-5. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-3.pdf

A magyar ex libris szakirodalom óriása, Galambos Ferenc (1910–1988), Kisgrafika 2013/4. sz., 4-6. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-4.pdf

Kiállítás és könyvbemutató Szegeden, Kisgrafika 2013/4. sz., 11. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-4.pdf

A magyar ex libris-szakirodalom óriása, Galambos Ferenc, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/12. sz., 46-49.

 

2014.

Coco, az ex libris kiállítások új sztárja, Kisgrafika 2014/1. sz., 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf 

Balajti Károly ex libris kiállítása Zilahon, Kisgrafika 2014/1. sz., 8-9. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf  

In memoriam Balajti László (1955-2013), Kisgrafika 2014/1. sz., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf  

A magyar ex libris, Művészet és Barátai 2014/2. sz., 18-20. http://muvbaratok.uw.hu/ujsag/2014_02.pdf

A magyar ex libris 100 éve, Agrárkönyvtári Hírvilág, (Nálunk történt – Kiállításmegnyitó rovat), 2014/1. sz., http://www.omgk.hu/AH2014/1/AH2014_1.htm

A magyar ex libris 100 éve - Gyűjtemények kiállítása, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2014/05. sz., 31-36.  

Nemzetközi FISAE Ex libris Kongresszus Szent György jegyében (2014), Kisgrafika, 2014/2. sz., 2-4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf

A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Kisgrafika 2014/2. sz., 7-11. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf 

Tibold Attila, Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban, Kisgrafika 2014/4. sz., 6-7.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-4.pdf

Közel húsz éven át volt a KBK titkára, A 80. születésnapját ünneplő Vida Klára köszöntése, Kisgrafika 2014/4. sz., 13-14. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-4.pdf

 

2015.

Galambos Ferenc életrajza, Galambos Ferenc repertóriumok a MEK-ben, http://www.oszk.hu/hirek/galambos-ferenc-repertoriumok (2015/01/23)

Sós Zsigmond, a magyar ex libris németországi követe. A 80 éves grafikus köszöntése, Kisgrafika 2015/1., 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-1.pdf 

Halla Aurél (1880-1959) államtitkár és Érd, Érdi Lap, 2015. március 19., 6. http://www.erdilap.hu/archivum/2015_03_19.pdf

Ex libris contra ex webis, Édes Anyanyelvünk, 2015. április, 10. http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/%C3%89des_Anyanyelv%C3%BCnk-2015-04-02.pdf 

Erdélyi István zentai kultúrmunkás és ex libris gyűjtő, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. március, 43-45. 

A Nagy Háború ex libriseken, Kisgrafika 2015/2., 2-4.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-2.pdf

Éles Bulcsú „Léckatonák” c. kiállítása, Kisgrafika 2015/3., 6. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

Beszámoló a 2015. szeptember 5-i közgyűlésről, Kisgrafika 2015/3., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

80 éves Nagy László Lázár, a hivatástudattól átfűtött művész = Kisgrafika, 2015/4., 2-3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1905–2005) = Kisgrafika, 2015/4., 9-10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

 

2016.

Jovicza Ignác, az érdi helytörténész = Százhalom (Óvárosi közösségi, közéleti folyóirat), 2016. február, 5-6.

Egy száz éve írt levél, Adalékok Jovicza Ignác portréjához, Érdi Újság, 2016. március 2., 11. 

In memoriam Csiby Mihály, Kisgrafika 2016/1., 2–3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

In memoriam Csiby Mihály (nekrológ), http://nemzetikonyvtar.blog.hu/#

Ex libris contra ex webis, Kisgrafika 2016/1., 3-4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

Ex libris könyvbemutató és kiállítás – a szerző szemével, Kisgrafika, 2016/2., 6–7 http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-2.pdf

Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés Ürmös Péter grafikusművésszel, Kisgrafika, 2016/3. sz., 3-6. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf 

Szilágyi Magdolna ex librisei az OSZK-ban, Kisgrafika 2016/3. sz., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf 

Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre (Elhangzott 2016. június 29-én a Budapest-fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében rendezett kiállításon), Irodalmi Jelen, 2016. augusztus, 2. 

In memoriam Csiby Mihály, Művészet és Barátai, 2016. március-április, 22. 

Szöveg és kép diszkurzivitása az ex libriseken, In. Nyelvi esszék, szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., Budapest, 2016., 153–156. 

Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre, In. Kisgrafika, 2016/4. sz., 2–3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf 

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1906–2006), In. Kisgrafika, 2016/4. sz., 8–10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf

 

2017.

Jegyes könyvek, jeles olvasók (a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban tartott ex libris kiállítás megnyitójának szövege), OSZK honlap, 2017. január 20. http://www.oszk.hu/sites/default/files/Megnyitóbeszéd.pdf

Jegyes könyvek, jeles olvasók, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/2. sz., 42-45.

„Kalandos papírtörténet”. Papírrégiségek, ex librisek Dunaújvárosban, Kisgrafika, 2017/1. sz., 4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

A bázeli Egyetemi Könyvtárban..., Hírek, Kisgrafika, 2017/1. sz., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Ex libris tárlat a magyar kultúra napján Miskolcon, Magyar Grafika, 2017/1. sz., 20-24.

A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, E-NyéK (Nyelvünk és Kultúránk), 2017. június 16., 

http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:a-nagy-triasz-aranypetfitompa-ex-libriseken&catid=41:nyek-cikkek&Itemid=68

A „fausti ember”. Bemutatkozik Nagy Sándor Zoltán grafikusművész, Kisgrafika 2017/3., 5-7. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-2.pdf

Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, Kisgrafika 2017/3., 2-4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-2.pdf

The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context / Ekslibrisy związane z Węgrami w Bibliotece im. M. I. Rudomino i ich kontekst międzynarodowy, In. Księga abstraktów /Book of abstract, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki” / International Science Conference, „Ex libris: mark of ownership – piece of art”, 15th November 2017, Pedagogical University of Cracow (angol-lengyel nyelvű absztrakt) 

Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 12–19. 

 

2018.

„Egy ember szól, de milliók nevében!” Az első magyar népképviseleti országgyűlés (1848) megnyitásáról, OSZK blog, 2018. február 17. http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/02/17/egy_ember_szol_de_milliok_neveben_az_elso_magyar_nepkepviseleti_orszaggyules_1848_megnyitasarol

 

ELŐADÁSOK:

2010. nov. 24. „Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában” c.-el a Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet c. konferencián (ELTE BTK)

2010. december. 10. „Beszédes ex librisek, a kultúra nemzetközi hírnökei”c.-el (ELTE BTK)

2011. január 24. "Ex libris és hungarikakutatás" c.-el (Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak)

2011. május 4. "Ex libris és hungarikakutatás" c.-el (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.)

2012. március 7. "II. Rákóczi Ferenc és kortársai, várak, csatahelyszínek ex libriseken, kisgrafikákon" c.-el (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.)

2012. október 3. A finnországi ex libris kongresszus a résztvevők szemével (Kisgrafika Barátok Köre, Kesztyűgyári Közösségi Ház, vetített képes előadás - Antalné Tari Zsuzsával közösen)

2013. január 2. Bemutatjuk, bemutatkozik Tavaszy Noémi grafikusművész – előadás a Kisgrafika Barátok Körében Tavaszy Noémi grafikusművész 85. születésnapja alkalmából, és a Kisgrafika folyóirat (2012/4. szám) mellékleteként megjelentetett kisgrafikai alkotásjegyzéke kapcsán (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Bp., Horánszky u. 13.)

2013. október 2. Galambos Ferenc, a szakíró és ex libris gyűjtő – vetítettképes előadás a Kisgrafika Barátok Körében (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Bp., Horánszky u. 13.)

2014. január 27. Kultúrtájak - A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, Tudományos Ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár 

2014. március 4. A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken, vetítettképes előadás a Kisgrafika Barátok Körében (Helyszín: Józsefvárosi Galéria, Budapest, József krt. 70.) 

2014. május 6. Nemzetközi Ex libris Kongresszus Szent György jegyében (2014), Kisgrafika Barátok Köre (Helyszín:Józsefvárosi Galéria, Budapest, József krt. 70.)

2014. december 16. Exlibrisológia - Az ex libris 20. századi tudós művelői és a Nemzeti Könyvtár”. Előadás a „Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empirikus megközelítések” c. tudományos konferencián, a szervezők az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és az ELTE TÁTK OITK. (Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. VIII., Dankó u. 11. )

2015. november 26. - Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK 

2016. november 25. - Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers ex librisen, Tudományos Ülésszak, OSZK 

2017. február 1. - Egy vers ihlette ex libris, vetítettképes előadás a KBK rendezvényén, Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27.  

2017. május 25. Tárlatbemutató a Plakát- és Kisnyomtatványtár grafikai anyagából a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola diákjainak, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár 

2017. június 24. A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, Arany-esszékonferencia, Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom

2017. október 4. Arany 200. Arany János és költőtársai ex libriseken: Előadás a Kisgrafika Barátok Körében, Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27. 

2017. november 15. The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, angol nyelvű előadás, Ex libris: mark of ownership – piece of art c. tudományos konferencia, Krakkó (Lengyelország) 

2017. november 23. Nemzeti panteon – a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK

 

KIÁLLÍTÁS:

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka, 2009. január 15június 15., az OSZK Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti térben. (A kiállítás kurátora.)

A harcunkat megharcoltuk (A Rákóczi-szabadságharc emlékezete), 2011. szeptember 202012. március 30., az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben. (A kiállítás kurátora.)

A kisgrafika nagymetere, Csiby Mihály c. kiállítás 2012. április 4szeptember 10., az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben, (A kiállítás kurátora.)

Ex libris és képkultúra címmel modern magyar ex libriseket bemutató kiállítás 2016. február 24-től április 9-ig az Országos Széchényi Könyvtár 7. emeletén. (a kiállítás kurátora.)

Ex libris és képkultúra címmel modern magyar ex libriseket bemutató kiállítás 2017. április 08-től április 30-ig a Pest-Budai Árverezőházban. (a kiállítás kurátora.) 

 

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA:

2011. február 11. Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára) - Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula, Ürmös Péter közös kiállítása.

2011. április 1. Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára)

2012. április 4. A kisgrafika nagymetere, Csiby Mihály c. kiállítás megnyitása az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

2012. szeptember 14. Kőhegyi Gyula "Grafikai mozaikok" c. ex libris és kisgrafika kiállításának megnyitása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában.

2013. február 6. Ex libris KBK. A Kisgrafika Barátok Köre kiállításának megnyitása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban - Bp. VIII., Szabó E. tér 1.

2013. május 3. Ex libris KBK a H13-ban (Helyszín: Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest)

2014. február 12. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (Helyszín: Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest) 

2014. március 10. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (Helyszín: Mezőgazdasági Könyvtár, Vármező Galéria, Budapest) 

2015. június 27. Léckatonák, Éles Bulcsú kiállítása (Helyszín: Szentendrei P’Art Mozi és Kulturális Központ)  

2016. február 24. - április 9. Ex libris és képkultúra – az azonos című könyvhöz kötődő tárlat (Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 7. emelet katalógustér)

2016. június 29. Brittich Erzsébet linóleummetszet kiállítása - kisgrafikák, ex librisek. (Helyszín: a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség imaháza)

2017. január 19. Jegyes könyvek, jeles olvasók c. ex libris kiállítás megnyitása a magyar kultúra napja alkalmából (Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc)

2017. szeptember 5. Kép-írás. Ürmös Péter válogatott illusztrációi. Kiállításmegnyitó (Helyszín: H13 Diák- és Vállakozásfejlesztési Központ, Budapest, Horánszky u. 13.) 

2017. november 20. Ex libris KBK - kiállításmegnyitó (Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon, Budapest) 

 

INTERNETES VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS:

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka – a kiállítás virtuális változatának elkészítése. Jelenleg is elérhető az alábbi linken:www.oszk.hu/kiállítások/Virtuális

 

KÜLFÖLDI KUTATÓMUNKA ÖSZTÖNDÍJJAL:

Moszkva, Rudomino Állami Idegennyelvű Könyvtár, Klebelsberg-ösztöndíj (2010. június 14-július 5.). A téma: hungarica ex libris kutatás.

 

SZAKMAI VONATKOZÁSÚ NEMZETKÖZI KONFERENCIA:

Isztambul (Törökország), 2010. augusztus 25-29. XXXIII..FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Naantali (Finnország), 2012. augusztus 13-18. XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Tarragona (Spanyolország), 2014. április 22-26. XXXV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

 

TÉVÉS, RÁDIÓS SZEREPLÉSEK:

- Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés aktuális témákról (2006. április 18.). Fő téma a költészet napja alkalmából a könyvtárban meghirdetett versíró pályázat.

- Az Érdi Tévé Panoráma c. műsorában (2006. november 11.) könyvajánlás Polcz Alaine: Egész lényeddel (Jelenkor, 2006) c. könyvéről.

- Az Érdi Tévé Híradójában (2007. január 12.) nyilatkozat „2008 az Irodalom Éve” témában.

- Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés (2008. március 31.). Téma a Reneszánsz Év alkalmából a könyvtár által meghirdetett Mátyás-vetélkedő.

- A Rádió 6.-nak (Érd-Százhalombatta környéki adó) nyilatkozat a Mátyás-vetélkedő eredményéről, helyezettjeiről 2008. március végén.

- Az Érdi Tévé Híradójában nyilatkozat a magyar nyelv hetére megjelent: Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről (2010. április 29).

- Élő diáknyelv c. munkám könyvbemutatója (2010. szeptember 27.), ennek tévés közvetítése - a körzeti Mosoly Tévében a könyvbemutató egésze, a Bogárdi Tévében részlet (2010. szeptember. 28.).

- Három művész kisgrafikái a Budafoki Könyvtárban (2011. február 18. Promontor Tévé). Riport. Megtekinthető: http://www.promontortv.hu/archivum/20110218_11.

- Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés a száz éve elhunyt Kereskényi Gyula plébános, helytörténész munkásságáról (2011. augusztus 3.)

- Kultúrmorzsák c. kulturális műsorban ex librisek, ponyvák bemutatása – a Kisnyomtatványtár dokumentumai alapján (2014. március 5., Hatoscsatorna – az interjút készítette Bayer Ilona) 

- A régi reálgimnáziumról címmel kulturális műsor a Bogárdi Tévében, A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928) c. könyvem könyvbemutatójáról, az ott tartott előadásommal (2015. március 2., az adás több napon át ismétlésre került) 

- A reálgimnázium története, Heti Híradó, Bogárdi Tévé (2015. márc. 6.), http://bogarditv.blog.hu/2015/03/06/heti_hirado_marcius_666#more7246491 

- Az Info Rádió Szerdai KulturInfo c. műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra c. könyvbemutató és kiállításmegnyitó kapcsán, 2016. február 24. 6:20 – Info Rádió (Oláh András) http://inforadio.hu/okosradio/kultura/szerdai-kulturinfo-800472

- A Kossuth Rádió, Belépő c. kulturális műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra kiállítás és könyvbemutató kapcsán (Veress Emese) http://www.mediaklikk.hu/2016/02/25/belepo-a-terror-haza-muzeum-kiallitasara/

- A Kossuth Rádió Vasárnap délután c. műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra kiállítás és könyvbemutató kapcsán (Veress Emese) http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2016-02-28

- Ex libris és képkultúra c. könyv bemutatása, M5 televízió, Könyvlexikon, Könyvjelző, 2017. március 11. 17 óra 15 perctől és március 19. 18 óra 18 perctől http://nava.hu/id/3120316/

 

INTERJÚ ÚJSÁGNAK:

- 2009. július 14. A Népszabadság újságírónője, Szablyár Eszter interjúja az OSZK ex libris állományáról. Ez alapján cikk a Népszabadság 2009. július 21-ei számában „A Gutenberg-galaxis parányi csillagai” címmel.

- 2010. ápr. 27. a Népszabadság újságírója, Csider István Zoltán interjúja „Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében” c. könyvemről. Az interjú alapján készített cikk elolvasható a Népszabadság 2010. május 30-ai számában, „Él még a szekunda!” címmel.

- 2010. október 25. a Fejér Megyei Hírlap újságírónője, Miskei Anita interjúja az „Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében” c. könyvem kapcsán, ez alapján cikk jelent meg a Fejér Megyei Hírlap 2010. október 30-ai számában, „Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!” címmel.

 

KÖNYVBEMUTATÓK:

- 2010. április 28. az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban "Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében" c. könyvemről

- 2010. szeptember 27. a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban "Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében" c. könyvemről

- 2015. február 20. a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban "A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928)" c. könyvemről

- 2015. július 24. az Országos Széchényi Könyvtárban "A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban" c. könyvemről

- 2016. február 24. az Országos Széchényi Könyvtárban "Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek" c. könyvemről

- 2017. április 8. a Pest-Budai Árverezőházban "Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek" c. könyvemről 

- 2017. június 23. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely, "Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek" c. könyvemről

 

KÖZÉLETI SZEREPLÉS:

- 2008. május. Érd-Ófaluban a Hősök Napja ünnepség műsorának megszervezése és konferálás (a Városszépítő Egyesület tagjaként).

- 2015. június 6. Ünnepi Könyvhét, A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360.) c. kötet dedikálása.  

- 2016. február 10., Budapest, V., Szent Mihály templom, In memoriam Csiby Mihály, a művész temetésén elhangzott gyászbeszéd (az Országos Széchényi Könyvtár és a Kisgrafika Barátok Köre képviseletében) .

- 2016. május 3. Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés a 60 éves Ürmös Péter grafikusművésszel (KBK, Ferencvárosi Művelődési Központ)  

 

EGYÉB KULTURÁLIS MUNKA :

- 2016. febr. 14. Ex libris és képkultúra könyvbemutató videó készítése az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárával közösen.https://www.youtube.com/watch?v=EV5GdMsBYds

- 2018. febr. 14. Jottányit se 48-ból! Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékezete (videó). A kiállítás és a katalógus bemutatója. https://www.youtube.com/watch?v=v1t0HgEq5V8

 

SZERVEZETI TAGSÁGOK:

1993-tól kisebb megszakításokkal tagság az Anyanyelvápolók Szövetségében.

2007–: Magyar Könyvtárosok Egyesülete

2008–: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Manyszi

2007–8.: Érdi Városszépítő és Honismereti Egyesület

2009–: Magyar Történelmi Társulat

2009–: Kisgrafika Barátok Köre

2016–: az MTA köztestületi tagsága (II. Filozófia és Történelemtudományok osztálya) 

2018–: Österreichische Exlibris-Gesellschaft (Osztrák Ex libris Egyesület)

2018–: Deutsche Exlibris-Gesellschaft (Német Ex libris Egyesület) 

2018–: Magyar Szemiotikai Társaság 

 

MŰVEIMRŐL MEGJELENT AJÁNLÁSOK, RECENZIÓK:

 

Az Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről megjelent ismertetések, recenziók:

Vasné Tóth Kornélia: Élő diáknyelv. In. Érdi Lap, VIII. évf. 8. szám. 2010. április 22.

Csider István Zoltán: Él még a szekunda!, In. Népszabadság 2010. április 30.

Holpár Mária Erzsébet: Diákok között Érden és Sárbogárdon, In. Duna-part 2010/3. szám

Élő diáknyelv In. Bogárd és Vidéke, 2010. ápr. 15.

Hargitai Kiss virág: Élő diáknyelv In. Bogárd és Vidéke, 2010. szept. 30.

Vasné Tóth Kornélia: Élő diáknyelv, In. Sárréti Híd, 2010. szept. 30.

Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, In. Fejér Megyei Hírlap 2010. október 30.

Hírek-események, In. Édes Anyanyelvünk, 2010. XXXII. évf. 4. szám, 17. p.

 

Internetes honlapokon megjelent ajánlók:

            www.csukalib.hu/Könyvajánló

            www.e-nyelv.hu/Kiadványok

            www.erdilap.hu

            www.kisalfold.hu

            www.nol.hu/kult

            www.novumpocket.com

            www.rekreaor.hu (2010. 05. 31)

 

A könyv tévés bemutatása:

Mosoly Tévé, Sárbogárd (a 2010. szeptember 27-ei könyvbemutató teljes anyaga)

Bogárdi Tévé Híradójában részlet (2010. szeptember 28.)

 

„Szent Iván-éj hazánkban és külföldön” c. könyvemről:

Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, In. Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. 2008. febr. 21.

Kovács Sándor: Szent Iván-éj hazánkban és külföldön. Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, In. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2009. 153. p.

 

Az „Érdi időutazás” c. várostörténeti munkafüzetről:

Miklósi Csabáné: Érdi időutazás In. Érdi Lap, 2010. júl. 1. VIII. évf. 13. sz.

 

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka c. kiállításról:

Soós Imre: Diskay kiállítás a Széchényi Könyvtárban, In. Kisgrafika, 2009/1. szám

Ex librisek a Széchényi Könyvtárban, In. Budai Polgár 2009/4. szám

 

Csiby Mihály kisgrafikai életműve (Ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), kiad. KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest 2012.

Vitéz Ferenc recenziója a Néző Pont című irodalmi és művészeti folyóiratban (2012. augusztus, 229-231. p.)

Ürmös Péter: „LUMNIA IN TENEBRIS CLARIORA SUNT” Vasné Tóth Kornélia: Csiby Mihály kisgrafikai életműve, In. Kisgrafika, 2012/3. szám, 5-6. p.

Ürmös Péter: Csiby Mihály kisgrafikai életműve, In. Művészet Barátai, 2012. szeptember-október, 8-9.

 

Egyéb

A Ki kicsoda Érden (Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2006) c. könyvben szócikk rólam, 151-152. p.

 

DÍJAIM:

Ifjúsági Nívódíj (1987)

OKTV első helyezés magyar nyelvből (1989)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016. évi országos anyanyelvi pályázatának díjazottja „Nyelvi esszék” kategóriában – 4. helyezés (2016) 

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2017. évi országos anyanyelvi pályázata díjazottja „Hobbinyelvek” kategóriában – 3. helyezés (2017)