Szentek Érd történetében

(írta: Vasné Tóth Kornélia)


Szent György (3-4. sz.)– ünnepnapja április 23. Az alabárdosok, a fegyverkészítők, a lovagok, a lovak, a katonák, a cserkészek, a leprások és a férjek védőszentje. A nép védőszentje is lett, a parasztoké, állataiké, és azt a feladatot is betölti sokhelyütt, hogy a tavaszkezdet számos ősi népszokását „megkereszteli”. Régen sokan kígyómarással, pestissel, leprával vagy szifilisszel is az ő közbenjárásáért imádkoztak. Anglia, valamint Genova és Ferrara városának patrónusa. (A név latin eredetű, jelentése: paraszt.) Vértanú (IV. sz., Lyddában).

Palesztinában, Lyddában tisztelték, a III-IV. században élt. Egy előkelő kappadóciai családból származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. György, aki katonatiszt volt, anyja kérésére keresztelkedett meg, és megtérése után üldözte a pogányságot. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vettették és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték.
A legendákban (pl. György szolgája, Paszikratész leírásában) a perzsa király Dadianosz fogságában, más leírásban Diocletianus császár alatt került fogságba, és minden esetben hitéért szenvedett kínzásokról ill. csodákról számolnak be.
A nyugaton elterjedt Sárkányölő Szent György legendája, mely szerint a lovag a sárkánnyal harcolt, hogy megmentse a hercegnőt, a középkorra nyúlik vissza, kultusza viszont Angliában terjedt el a VII. század végén, valamint a keresztes hadjárattal, amit előzőleg Gelasius pápa hagyott jóvá. Lovagi ruhában ábrázolják, amint legyőzi a sárkányt.
Szent György tisztelete a középkorban volt a legerősebb, mert a lovagok oltalmazója és a zarándokok, illetve a német lovagrend védőszentje volt. Angliában különösen nagy volt a tekintélye. Az 1222. évi oxfordi nemzeti zsinaton az angol király oltalmazójává nyilvánították.
A leghíresebb Szent György szobor Prágában van, másolatai pedig Kolozsváron, Budapesten és Szegeden. Gyakran ábrázolják címereken, de megjelenik pénzérméken is, ill. több ország zászlaján is látható a Szent György-kereszt.

Érdi vonatkozás

Az Érd Óvárosban ma is álló Szent Mihály templomnál régebben épült egy régebbi, kolostorhoz kapcsolódó, kisebb templom: a Szent György templom. Erre a templomra kívánta hagyni kincseit a mohácsi csatában elesett akkori érdi birtokos ákosházi Sárkány Ambrus. Ennek mára már a helyét sem jelöli semmi. Utolsó romfalát is lebontották a Thermál Szálló 1990-es építésekor. Némely építészetileg értékes részét más épületekbe építették be a helyi lakosok a második világháború után. Így a Szent Mihály templomban és a Kakukk-hegyi Szenvedő Krisztus kálvária kápolnában található ilyen kőfaragvány, de kisebb töredékeket máshol is felismerhetünk. Egyik barokk kapukeretet a Szent Mihály templom északi falában helyezték el. Az 1970-es években a Szenvedő Krisztus kápolnába került a hajdani Szent György-templom egyik faragott kapuja.

Kolozsvár

Sárkányölő Szent György szobra, Prága

A Szent György templom romjai

Szent György, Nepomuki Szent János, Szent Mihály, Szent Rókus, Szent Rozália, Szent Sebestyén, Szent Walburga, Szent Bernadetté,

Szent életű Bogner Mária Margit