Szentek Érd történetében

(írta: Vasné Tóth Kornélia)

Nepomuki Szent János (1340-1383) ­– ünnepnapja: május 16. A nép nyelvén többfelé Jánoska. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, a gyónási titok vértanúja. Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. Csehország patrónusa, a Bánság védőszentjeként is tisztelték. 1721-ben boldoggá, 1729-ben szentté avatták.

Pap, majd a prágai udvarban kanonok, a prágai érsek általános helynöke, IV. Vencel király feleségének gyóntatója. A legenda szerint egy ízben a király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására, mivel azonban semmi módon nem ért célt, a Moldvába ölette (1383). A prágai Szent Vid templomban temették el, ahol főleg kultusza kezdetével párhuzamosan a 16–17. sz.-tól kezdtek sírjánál rendkívüli eseményeket észlelni. Tetemének feltárásakor épen került elő a nyelve, és ez elevenpiros színűre változott, amelyet azóta ereklyeként tisztelnek és gyakran ábrázolnak is. Szobrai az egész ország területén elterjedtek, különösen vízparton, hidakon. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal (négyszögletes, három vagy négy élű fejfedő a katolikus papságnál, középen bojttal, színe a papi rangot jelzi), karján feszülettel ábrázolják. Közép-Európában sok hídon látható a többnyire barokk kiképzésű szobra, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat. Ünnepének (máj. 16.) előestéjén a 19. században Pest-Budán, a 20. sz. első felében Ercsiben, Dunaharasztin, Baján („Jánoska-eresztés”), Mohácson kisebb-nagyobb vízi körmeneteket rendeztek, amelyekhez majálishoz hasonló mulatság is csatlakozott. ,,Helynökömnek az oldalát oly súlyosan összeégették, hogy erőszakos halál nélkül is bele kellett volna halnia. Azután a tiszteletreméltó János doktort teljes nyilvánosság mellett a város útjain és utcáin át a Moldvához vonszolták. Ott kezét hátrakötötték, a fejét karikában a lábához erősítették, és száját egy fapöcökkel szétfeszítették, majd a prágai hídról letaszították, és így vízbe fulladt.” (Az érseknek a pápához intézett hiteles jelentéséből)

Érdi vonatkozás:

Ma a Szent Mihály templom kertjében láthatjuk Nepomuki Szent János XVIII. században készült barokk szobrát, amely korábban több helyen is állt: a templom előtti téren, a Benta-pataknál, ill. a dunai hajókikötő közelében.

Nepomuki Szent János szobra, Érd

Szent György, Nepomuki Szent János, Szent Mihály, Szent Rókus, Szent Rozália, Szent Sebestyén, Szent Walburga, Szent Bernadetté,

Szent életű Bogner Mária Margit