Szentek Érd történetében

(írta: Vasné Tóth Kornélia)

Szent Rozália (1010/20–1066) – ünnepnapja szeptember 4. Remete szűz. A dögvész ellen fohászkodnak hozzá. Palermo védőszentje. (Neve latin eredetű, jelentése: rózsa.)

Rozália a katolikus barokk népélet egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje.
Az előkelő Sinibaldi grófi család sarjadéka, a szicíliai udvarban nevelkedett, majd visszavonult a világtól. Talán egy házasságból menekült, amelyet apja akart rákényszeríteni. Palermo mellett a Monté Pellegrino egyik barlangjának mélyén lakott, állandó vezeklésben és imádkozásban; 1166 táján ott is halt meg. A barlang földjére feküdt, bal karját tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta. Legtöbbször ilyen helyzetben ábrázolják, ill. egy feszülettel, egy koponyával és egy rózsával a hajában, mert a rózsa szó rímel a nevére. Először a XIII., majd a XVII. században kezdték tisztelni, amikor megtalálták az ereklyéit.
Rozália tiszteletét Eszterházy Pál nádor plántálta Grácon át hazánkba, amikor a Fraknó vára mellett húzódó hegység legmagasabb csúcsára építtetett Rozáliának szentelt kápolnát (1666). Később aztán az egész hegységet róla nevezték el.

Érdi vonatkozás

„a kápolna a budai út felé, a régi római út és a török mecset mellett 1734-ben épült, a nagy pestis alkalmával Szent Rosalia és Fábián Sebestyén tiszteletére, a község által tartatik fel, egy haranggal van ellátva, mely harang St. Rochus és Szent Kereszt tiszteletére van szentelve.” (Kereskényi Gy. 1886. 10. o.)
A Külső-Római úton áll az 1734-ben emelt kápolna – erősen megújított formában. Homlokzatán dombormű látható. Az oltárt korábban csodálatos, a XVIII. században készített, Szent Sebestyént és Szent Rókust, valamint a gyermek Szent Rozáliát ábrázoló fából faragott szobrok díszítették. A kápolna előtt régen egy Szentháromság-oszlop állt. Régi fényképfelvétel tanúsága szerint a kápolna kőkerítésének sarkán, népies bájjal megformált Piéta szobrot helyeztek el, amely ma a plébánia udvarán tekinthető meg. A kápolna legutóbbi helyreállítása 1984-ben történt.

Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália kápolna (Érd)

Szent Rozáliát ábrázoló festmény a kisdorogi templomban (a képen magyar nyelvű felirat Rozália mártíromságáról)

Szent György, Nepomuki Szent János, Szent Mihály, Szent Rókus, Szent Rozália, Szent Sebestyén, Szent Walburga, Szent Bernadetté,

Szent életű Bogner Mária Margit