Szentek Érd történetében

(írta: Vasné Tóth Kornélia)

Szent életű Bogner Mária Margit (1905-1933)

A gyógyulásukat neki tulajdonító hívők óhajára az egyház boldoggá avatását szorgalmazza.

Világi nevén Bogner Etus. 1905. december 15-én született Melencén (Torontál vármegye). 1914 őszén súlyos vörhenyen esett át, csípőcsontgyulladás miatt egyik lába megrövidült. 1927-ben felvették a thurnfeldi vizitációs zárdába. Egy év múlva került a rend akkor alapított magyarországi zárdájába, az érdi Sina kastélyba. 1929-ben első, majd 1932-ben örök fogadalmat tett. 1933. május 13-án tüdőtuberkulózisban halt meg. A zárdához vezető út domboldalában temették el. 1956-ban áthantolták a Szent Mihály plébániatemplom kertjébe, a templom északi homlokzatának kőkeretes befalazott kapuja elé. Sírja fölé elhelyezték Domonkos Béla egész alakos bronzszobrát (1983). Sírja zarándokhelyként vonzza a látogatókat.

Részletesebb életrajza: http://www.katolikus.hu/szentek/1113-222.html

Bogner Mária Margit sírja, Érd

Szent György, Nepomuki Szent János, Szent Mihály, Szent Rókus, Szent Rozália, Szent Sebestyén, Szent Walburga, Szent Bernadetté,

Szent életű Bogner Mária Margit